با دوره‌های آموزشی ما خبره کامپیوتر شوید!

دوره های آموزشی ما برای شما که در محل کار، دانشگاه و زندگی روزمره برای رفع نیازهایتان به کامپیوتر وابسته هستید ولی همیشه نیازمند یاری سبز دیگرانید، مشگل گشاست.


دوره های آموزشی

Electronic Citizen

همه آنچه برای رفع نیارهایتان با کامپیوتر به عنوان یک شهروند، در دولت الکترونیک به آن نیازمندید.

ICDL2

Word
Excel
Access
Power Point

ICDL1

مبانی کامپیوتر
Windows
Internet

مهمترین دوره‌های آموزشی ما

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui bibendum ultricies. Maecenas egestas fringilla semper.

[ld_course_list categoryselector=”true” progress_bar=”true” order=”asc”]

با آموزشهای حرفه‌ای ما همیشه بدرخشید!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui bibendum ultricies. Maecenas egestas fringilla semper.

Build Relevant Skills

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Get The Right Path From The Best Learning Platform

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn From The Professionals

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Industry Partners

آنچه کامپیوترآموزان از دوره‌های ما می‌گویند:

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kelvin Black
From Dallas, USA
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zasha Swan
From Australia
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Frank Jones
From Japan
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jack Brownn
From London, UK